8 กันยายน 2554

อักขรวิธี วจีวิภาค ภาคที่ 1 บาลีไวยากรณ์

บาลีไวยากรณ์ แบ่งเป็น 4 ภาค คือ  อักขรวิธี  วจีวิภาค  วากยสัมพันธ์  ฉันทลักษณ์
  1. อักขรวิธี  ว่าด้วยอักษร จัดเป็น 2 คือ
    1. สมัญญาภิธาน แสดงชื่ออักษรที่เป็นสระ และพยัญชนะ  พร้อมทั้งฐานกรณ์   
    2. สนธิ ต่ออักษรที่อยู่ในคำอื่นให้เนื่องเป็นอันเดียวกัน
  2. วจีวิภาค  แบ่งคำพูดออกเป็น 6 ส่วน คือ นาม อัพยยศัพท์  สมาส ตัทธิต   อาขยาต กิตก์
  3. วากยสัมพันธ์ ว่าด้วย การก และ ประพันธ์ผูกคำพูดที่แบ่งไว้ในวจีวิภาค ให้เข้าเป็นประโยคอันเดียวกัน
  4. ฉันทลักษณ์  แสดงวิธีแต่งฉันท์ คือคาถาที่เป็นวรรณพฤทธิ์และมาตราพฤทธิ์
อยากดูเพิ่มเติมที่นี่ครับ http://www.palidict.com/
ฟังเสียงบรรยายโดย http://www.พุทธะ.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

บทความทั้งหมด