20 เมษายน 2554

ภาษาบาลีมีความสำคัญกับวัฒนธรรมไทยอย่างไร ?

นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันคนไทยเราตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย จะมีความใกล้ชิดกับวัดวาอารามหรือพระพุทธศาสนาอย่างถึงแก่นแท้ยิ่ง  ดังจะเห็นได้จากสิ่งที่คนโบราณนิยมเช่น บุตร หลานที่เกิดมาใหม่ จะนิยมไปขอให้พระสงฆ์ช่วยตั้งชื่อที่เป็นสิริมงคลให้ จะขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน หรือพิธีกรรมต่างๆ ต่างๆ ก็ต้องมาให้พระสงฆ์ช่วยหาดูฤกษ์งามให้ทั้งนั้น แม้แต่ภาษาไทยในปัจจุบันก็เป็นการผันภาษาบาลีและสันสกฤตมาใช้อยู่อย่างแพร่หลาย ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ภาษาบาลีเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญกับวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างยิ่งอย่างขาดเสียมิได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

บทความทั้งหมด